پیشرفت پروژه
طراحی قالب 62%
برنامه نویسی
طراح وب 50%
طراحی تصاویر
فتوشاپ 40%