طراحی لوگو و آرم ( نشان تجاری) :

یک آرم و یک لوگوی حرفه ای به معنای واقعی می تواند شما را متمایز جلوه بدهد . مجموعه شما را در ذهن هر بیننده ای که حتی یک بار لوگوی شما را می بیند ماندگار نموده و موسسه شما را همانگونه که هست اصیل و مطمئن جلوه بدهد.

لوگوی مجموعه شما به صورت مستقیم و بسیار زیاد بر روند رشد کسب و کار شما موثر است
لوگوی شما حتی برای کسانی که با مجموعه شما آشنایی ندارند ، تا میزان زیادی می تواند در جهت مراجعه به محصول و خدمات شما ترغیب کننده باشد

تقریبا همه انواع تبلیغات قابل تغییرند ، اما لوگوی خود را پس از استفاده نمی توانید به سادگی تغییر دهید.

 

نمونه طراحی های انجام یافته توسط تیم طراحی آذرنت :

کامپیوتر آذرنت ارومیه
کامپیوتر آذرنت

 

سیستم جامع تبلیغات ایران
 

     

 

   

 

 

 

 

عکاسی تبلیغاتی و صنعتی :
عکاسی صنعتی و تبلیغاتی به شاخه ای از عکاسی گفته میشود که تمام هنرهای عکاسی اعم از جلوه های ویژه ,محیط خاص و غیره برای تهیه یک عکس بکار گرفته میشود تا نظر بیننده برای برای خرید تحریک و تشویق نماید. تیم طراحی و عکاسی آذرنت با بهره گرفتن از تمام امکانات موجود میتواند خدمات در سطح ایده آل برای مشتریان خود ارائه دهد.

نمونه عکاسی های انجام یافته توسط تیم طراحی آذرنت :

عکسبرداری و طراحی محصولات شرکت صنایع غذایی تاتائو :

 
     

و تمامی محصولات شرکت صنایع غذایی تاتائو

 

عکسبرداری و طراحی محصولات شرکت صنایع غذایی اروم آدا

عکاسی صنعتی شرکت اروم آدا .عکسبرداری شده توسط آذرنت عکاسی صنعتی شرکت اروم آدا .عکسبرداری شده توسط آذرنت عکاسی صنعتی شرکت اروم آدا .عکسبرداری شده توسط آذرنت
     
عکاسی صنعتی شرکت اروم آدا .عکسبرداری شده توسط آذرنت عکاسی صنعتی شرکت اروم آدا .عکسبرداری شده توسط آذرنت عکاسی صنعتی شرکت اروم آدا .عکسبرداری شده توسط آذرنت

و تمامی محصولات شرکت صنایع غذایی اروم آدا با بیش از 175 محصول

     

عکسبرداری و طراحی محصولات اسپیکو

 
عکاسی صنعتی اسپیکو.عکسبرداری شده توسط آذرنت عکاسی صنعتی اسپیکو.عکسبرداری شده توسط آذرنت عکاسی صنعتی اسپیکو.عکسبرداری شده توسط آذرنت
     

طراحی لوگو و عکاسی صنعتی ماژول اسمارت هوم

 

 

عکاسی صنعتی شرکت اسمارت هوم .عکسبرداری شده توسط آذرنت